torsdag 29 november 2012

Ship Breaker - Paolo Bacigalupi


Nailer jobbar med plocka isär gamla skepp. Tillsammans med sitt gäng kämpar han varje dag för att uppfylla kvoten, och samla koppartråd från gamla oljetankers genom att krypa in i små utrymmen och ta bort den från väggarna. Men hans tid håller på att rinna ut då han börjar bli för stor för att få plats, och då har han ingen möjlighet att försörja sig längre då det råder stor brist på arbete på stranden där de bor.

Det är grundpremissen, och vi följer sedan Nailer när det oväntade händer, som omkullkastar hela hans liv och allt han tidigare varit bekant med. Berättelsen utspelar sig i vår värld, i en framtid där klimatförändringarna har gjort att havsnivån har stigit och förutsättningarna i världen har ändrats. Livet är tuffare och hårdare, medkänslan mindre och människorna grymmare.

Genom hela boken känns det som det löper en tråd av kritik mot vårt nuvarande samhällssystem, där den rika västvärlden suger ut tredje världen på naturresurser och billig arbetskraft, för att få billigt producerade varor och samtidigt mot den ovilja som finns mot att ta itu med de problem vi står inför med klimatförändringar och global uppvärmning. Boken blir bitvis tung att läsa av den anledningen, då det dels känns hopplöst när det gäller klimatförändringsperspektivet och dels jobbigt ur det perspektivet att det finns människor som lever som Nailer och hans omgivning gör, den fattigdom och desperation som finns och vad det gör med människor.

Nailer är en intressant karaktär att följa och likaså bikaraktärerna i boken. Han förändras under berättelsens gång och hans utveckling i takt med det han ställs inför känns genuin och engagerande. Vissa saker känns något förutsägbara och Nailers far är tyvärr en karaktär som känns endimensionell, men annars finns det inte så mycket att klaga på. Ska bli spännande att läsa fortsättningen och få se mer av den värld Nailer lever i.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar