tisdag 4 maj 2010

Kraften att leva: ett hedonistiskt manifest - Michel OnfrayMedan Handbok för ateister främst handlade om religion och dess skadeverkningar, försöker Onfray i kraften att leva istället skapa en ny (eller återupprätta en gammal) filosofi, som förtryckts under kristendomens ok. Såsom jag uppfattar det åtminstone. Han går igenom ämne för ämne, börjar med att presentera sin alternativa metod och går sedan igenom etik, erotik, estetik, bioetik och politik med utgångspunkt i denna metod.

Handbok för ateister kändes som om den gick igenom något konkret, och hämtade exempel utifrån historien liksom samtiden. Kraften att leva tar istället upp abstrakta begrepp, vilket till viss del gör det svårt för mig att hänga med. Jag har läst lite filosofi, en 50 poängskurs på gymnasiet för sådär 4-5 år sedan, men det är långt ifrån tillräckligt. Det här är en bok som kräver förkunskaper eller uppslagsverk (och tålamod att slå upp saker). Jag har varken eller. Vissa delar funkar dock ändå, såsom etikavsnittet, men mycket passerar över huvudet på mig.

Sedan känns det som om vissa tankegångar lämnas oavslutade. Något om den fria viljan, eller illusionen om den fria viljan, och förfarandet att döma pedofiler till fängelse istället för till vård. Jag förstår inte vad han vill säga med det, och vad han är ute efter. Även avsnittet om konsten, estetiken, finner jag vara flummig och för mig intetsägande. Diskussionen om den kvinnliga sexualiteten, eller sexualiteten och tvåsamhet överhuvudtaget blir hängande i luften, en massa abstrakta ord som för mig inte förmedlar mening. Jag kunde lika gärna läst det här på franska (orginalspåk), hade förstått precis lika mycket (eller snarare lite).

Sedan är det väl kanske så att boken inte är tänkt att läsas såsom jag gjorde, som en vanlig skönlitterär bok, från pärm till pärm, utan längre uppehåll för reflektioner eller anteckningar vid sidan om. För det finns bra sker i boken också, tänkvärda tankegångar och citat som jag egentligen skulle behöva skriva ner och reflektera mer över, sätta in andra sammanhang och skapa mening av. Troligen kommer jag i ett senare skede köpa boken av den anledningen, för att kunna sitta och markera i den allt eftersom läsningen framskrider, och arbeta mig igenom den mer aktivt för att det på så sätt ska ge mig mer. Låta läsningen ta tid. Det tror jag både jag och boken skulle vinna på. Men först behöver mina förkunskaper utökas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar